Työsopimus

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Työsopimus

tehdään kirjallisena. Työsopimus voi olla myös suullinen. Työsopimusta tehdään kaksi kappaletta, toinen sinulle, toinen työnantajalle, Työsopimusmalleja löydät paljon internetistä.

Työsopimuksessa sovitaan

1. Työtehtävät
2. Palkanmaksuperusteet
3. Luontaisedut (esim. auto, ruoka jne.)
4. Työaika
5. Työsuhteen kesto
6. Koeaika
7. Irtisanomisaika

Työsopimuksessa kerrottava, mitä työehtosopimusta työsopimuksesi noudattaa (TES)

Työntekijän velvollisuudet (pitää tehdä jotakin)

• Sovitun työajan noudattaminen
• Sovitun työn tekeminen ajallaan
• Pomon antamien määräysten noudattaminen
• Työvälineistä huolehtiminen
• Havaitsemiensa puuteiden ja vikojen ilmoittaminen
• Työturvallisuusmääräysten noudattaminen

Työnantajan velvollisuudet

• Järjestää sovittua työtä
• Maksaa sovittu palkka sovittuna ajankohtana
• Huolehtia työpaikan työturvallisuudesta (henkinen ja fyysinen)
• Kohdella työntekijöitä asiallisesti ja tasapuolisesti

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH