Työelämätietous

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vinkki: katso ja klikkaa myös seuraavaa linkkiä:

Ammattiwiki-sivuilla on paljon lisää selkokielistä tietoa työelämästä.

Työelämätietouteen kuuluvat mm. työnhaku, työelämän pelisäännöt, työilmapiiri, työnohjaus ja työsuojelu.

Sisällysluettelo

Ensin opitaan työn hakeminen

Työnhaku on taito, jonka oppii vain käytännössä. On toki tärkeää opiskella hyviä suomalaisia tapoja ja käytäntöjä, mutta vähintään yhtä tärkeää on uskaltaa rohkeasti hakea töitä ottamalla kontaktia työnantajaan ja seuraamalla työnhakuilmoituksia. Ennen työnhakemista kannattaa varmistaa, että kielitaito, osaaminen ja vaadittu koulutustaso on kohdallaan. Myös suomalaisen kulttuurin tavat on hyvä huomioida. Pitkäaikainen työ ja eri työtehtävät johtavat uraan.

Työmarkkinat kertovat työllisyydestä, työpaikoista ja työttömyydestä. Työmarkkinat ovat nykyään kansainvälisiä, minkä seurauksena myös moni maahanmuuttaja ottaa yhteyttä mahdollisiin työnantajiin. Lähivuosina Suomessa tarvitaan paljon työntekijöitä, sillä moni suomalainen on siirtymässä eläkkeelle ja puhutaan suurten ikäluokkien eläköitymisestä, mutta myös työvoiman tarve saattaa supistua. On syytä varautua, että työ on luonteeltaan lyhytaikaista, sillä määräaikainen työ ja vuokratyö ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina.

Työnhakutaitoja ovat mm. työnhaun asiakirjojen, kuten työhakemuksen ja cv:n laatiminen. Cv tai ansioluettelo kertoo, mitä olet tehnyt ja opiskellut elämäsi aikana. Se myös kertoo sinusta itsestäsi. Cv-malleja on olemassa erilaisia. Työhakemus on asiakirja, jolla haetaan työtä tietyltä työnantajalta. Se on myös näyte siitä, että olet kiinnostunut ja osaat antaa hyvän kuvan itsestäsi. Asiakirjojen ulkoasuun ja muotoiluun kannattaa kiinnittää huomiota. Työnhakuasiakirjat eli cv, ansioluettelo ja työhakemus kannattaa jättää myös yritykselle sähköisesti joko tietokantaan tai sähköpostiin.

Avoimia työpaikkoja voi etsiä internetistä, sanomalehdistä, työvoimatoimistosta ja paikallislehdistä. Myös ystäviltä ja tutuilta kannattaa kysyä, tietävätkö he tarpeesta työvoimaan. Rekrytointimessuja, joissa yritykset esittelevät itseään ja erilaisia tiedotustilaisuuksia, kuten Turussa Jobcafen palveluja, kannattaa hyödyntää.

Työharjoittelu on yksi tapa valmistautua varsinaiseen työelämään. Siitä saat hyvää kokemusta ja luot samalla verkostoja. Työharjoittelusta voit saada suosittelijan, hyvän maininnan CV:hen ja taitosi lisääntyvät. Ilmoittautuminen työnvuokrausyrityksen käyttöön voi johtaa haastatteluun ja työllistymiseen.

Mahdollisuutta oppisopimukseen kannattaa tiedustella yrityksistä. Se takaa pitkäaikaisen määräaikaisen työsopimuksen ja samalla oppii uuden ammatin. Ohjaavissa koulutuksissa voi myös löytää tiensä työelämään sekä oppia työnhaun periaatteita. Niitä voit tiedustella työvoimatoimistosta ja tehdä hakuilmoituksia internetissä.

On hyvä ottaa selvää millainen yritys on kyseessä. Kun tiedät enemmän mahdollisesta työpaikastasi, mahdollisuutesi onnistua haastattelussa kasvavat. Työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella ja tietää jo etukäteen millaisia kysymyksiä siellä saatetaan kysyä. Työhaastattelua voi harjoitella. Ystäväsi voi esittää sinulle mahdollisia haastattelukysymyksiä ja sinä voit harjoitella vastauksia. Itse työhaastattelussa kannattaa olla mahdollisimman paljon "oma itsesi", mutta tietää hyvä tapa vastata kysymyksiin. Haastattelutilanteessa tulee olla asianmukaisesti varustautunut, esimerkiksi työnhakuasiakirjat (cv, ansioluettelo) on hyvä olla mukana. Työhaastattelutilanne voi myös jännittää ja se on luonnollista. Siksi haastatteluun voi valmistautua myös rentoutumalla.

Keskeisiä kysymyksiä työnhaussa ovat: Miten otat kontaktia työnantajaan? Kuinka usein teet hakemuksia? Kuinka hyviä hakemuksesi ovat? Soitatko tai menetkö käymään yrityksessä viedäksesi työhakemuksen? Millainen persoonallisuus olet? Miten hyödytät yritystä, josta haet töitä? Miten kerrot koulutuksestasi ja taustastasi? Onko sinulla jokin harrastus, jossa olet oppinut paljon asioita? Voisitko hyödyntää niistä tullutta osaamista?

Kohti työelämää

Miten työtä haetaan ja mistä se löytyy? Miten solmitaan työsopimus ja millaisia sääntöjä on työelämässä? Millaisia tapoja ihmiset yleensä noudattavat ja mikä on kulttuurisesti tärkeää, mikä ei? Mitä ovat kulttuuriset taidot?

Yksi tapa päästä työelämään on työharjoittelu. Työharjoittelupaikan saa samalla tavalla kuin työpaikan, mutta se ei yleensä tuota kustannuksia työnantajalle. Siksi harjoittelupaikan voi saada helpommin kuin työpaikan. Työtä voi harjoitella myös oppisopimuksen avulla, jos käy hyvä onni saada oppisopimuspaikka.

Apua työhakemiseen saa TE-toimistossa, kouluissa ja internetissä. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat alku. Internetistä löytää linkkejä, kuten työpaikkoja, Eniro, Oikotie ja työ- ja elinkeinotoimisto, joihin on kerätty avoimia työpaikkoja. Moni tekee Suomessa vuokratyötä. Vuokratyöyrityksiä löytyy internetistä. Tällainen yritys etsii sopivia työntekijöitä ja haastattelee sinua, jotta voit tehdä töitä toiselle yritykselle.

Työelämä

Koulutus tähtää osaamisen lisääntymisen lisäksi työllistymiseen. Ihmiset tekevät työtä ja ovat sillä tavalla myös osa yhteiskuntaa. Ihminen tuottaa hyötyä työllä. Työ myös palkitsee, koska siitä saa rahaa ja tapaa ihmisiä.

Työelämässä saa palautetta. Palaute kertoo mitä toiset ajattelevat ja kuinka hyväksi työnantaja kokee tehdyn työn. Palaute ja arvostelu sekoitetaan usein toisiinsa. Ne ovat eri asioita. Palaute on kehittävää. Palautteen saamista ja antamista tulee harjoitella. Työ on sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, mikä tarkoittaa, että ihmisten välinen viestintä on tärkeä osa työtä.

Työn eri muotoja ovat yrittäjyys, vapaaehtoistyö, osuuskuntatyö, palkkatuella työllistyminen ja työelämävalmennus.

Työstä tehdään aina työsopimus, jossa noudatetaan työehtosopimusta. Se turvaa sinulle vähintään minimipalkan ja hyvät työolot.

Työelämän pelisäännöt

Työilmapiiri

Työsuojelu

Tietotekniikkaa erilaiselle oppijalle

Työelämäntaitona tietotekniikka on nykyään välttämätön. Työelämään valmistautuessa voi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeluvälineenä. Työnteossa tietotekniikkaa tarvitaan joka hetki.

Tälle sivulle kerätään erilaiselle oppijalle Selkokieltä netissä, harjoituksia ja nettisivuja, jotka auttavat häntä opiskelussa.

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH