Perustutkinto

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset taidot opiskeltavan alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen valitun koulutusojelmasta riippuen. Esimerkiksi lähihoitajatutkinnossa kaikki opiskelijat suorittavat lähihoitajan tutkinnon, joka antaa pätevyyden toimia lähihoitajan tehtävissä. Lisäksi valitaan jokin osaamisala (yhteensä 8 erilaista), jonka avulla erikoistutaan esimerkiksi vanhustyöhön, lapsiin ja nuoriin, vammaistyöhön tai vaikkapa ensihoitoon. Osaamialan valinta suuntaa tulevaa työhönsijoittumista.

Perustutkinnon suoritettuasi voit astua työelämään tai jatkaa opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, joihin koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa nuorisoasteen koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Nuorisoasteen koulutuksiin haetaan keväisin ja syksyisin järjestettävässä yhteishaussa. Aikuiskoulutuksen haku- ja aloitusajat vaihtelevat oppilaitoksittain. Perustutkintokoulutukseen hakeutuessa tulee olla suoritettuna perusopetus tai sitä vastaavat opinnot. Perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, ammatilliset erityisoppilaitokset ja muut oppilaitokset.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritetaan jokin perustutkinto. Perustutkinnon ovat laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittamiseen tarvittava aika on yleensä huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan. Koulutusaika on keskimäärin 2-3 vuotta. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskeluaika voi lyhentyä vähintään 30 opintoviikolla.

Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan arviointiasteikolla 3 - 1 (3 kiitettävä, 2 hyvä ja 1 tyydyttävä). 

Esimerkkejä ammatillisista perustutkinnoista ammattinimikkeistä, joihin ne valmistavat:

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
  • Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja, laivanrakentaja (kokeilu), valaja, valumallinvalmistaja, hienomekaanikko, koneenasentaja, koneistaja, levyseppä-hitsaaja, työvälinevalmistaja

Aiheesta muualla

Koulutusnetti

Opintoluotsi


Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH