Opiskelupaikat

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Voisi lyhyesti sanoa, missä vaan, kunhan mahdollisesti tarvittavat oppimisvälineet ovat käytettävissä. Tärkeää paikan valinnalle, silloin kun se on vapaasti valittavissa, on se että se on itselle mieluinen, oppimista tukeva ja jossakin tilanteessa jopa virikkeellinen. Tavoite ohjaa ratkaisuihin. Leikittelyä mielikuvituksella, vaihtoehtojen selvittelyä; tavanomaisuudesta irrottautuminen voi avata jännittäviä ja entistä mielekkäämpiä oppimispolkuja.

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat erityisesti aikuisille suunnatut oppilaitokset, esim. aikuiskoulutuskeskukset ja aikuisopistot, sekä toisen asteen oppilaitokset, joissa on erilliset aikuiskoulutuslinjat. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat työväenopistot ja kansalaisopistot, ilta- ja aikuislukiot sekä kesäyliopistot. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on aikuiskoulutus- ja täydennyskoulutusyksikköjä.

Tietoa aikuiskoulutuksesta, opiskelupaikoista ja -mahdollisuuksista löydät esim. opintoluotsinsivuilta

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH