Opintojen rahoitus

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Sisällysluettelo

Mistä tukea opiskeluhin?

Koulutukset voidaan jakaa omaehtoiseen koulutukseen, työvoimakoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. Koulutusmuoto vaikuttaa siihen, mitä tukea haetaan. Opintotuki ja aikuiskoulutustuki on tarkoitettu omaehtoisessa koulutuksessa oleville nuorille ja aikuisille. Työttömänä aloitetettu työvoimakoulutus ja joissakin tapauksissa myös omaehtoinen koulutus rahoitetaan työttömyysturvalla.


Omaehtoisen koulutuksen tuet

Opintotuki

Opintotukea voi hakea omaehtoiseen koulutukseen. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo koulutuksen aikana. Opintotuki muodostuu kolmesta eri osasta:

 • Opintorahaa maksetaan 17 vuotta täyttäneille päätoimisille opiskelijoille.
 • Asumislisää voi saada päätoimisen opiskelun ajalle asumiskustannusten tueksi.
 • Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin.


Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää omaehtoiseen koulutukseen, joka on tutkintoon johtavaa tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastosta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelijaksi aikovalla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Lisäksi edellytetään, että opiskelija

 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta
 • jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.


Lisätietoja aikuiskoulutustuesta voi kysyä omasta työ- ja elinkeinotoimistosta tai suoraan Koulutusrahastosta

Työttömänä opiskelu

Vuoden 2010 alusta voimaan tullut laki muuttaa työttömän mahdollisuutta opiskeluun. Kun aloitat työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen koulutuksen työttömänä ollessasi sinulle voidaan edelleen maksaa omaa työttömyysetuuttasi. Omaehtoiseen koulutukseen voit saada tyttömyysturvaa tietyin edellytyksin, jotka on kerrottu jäljempänä. Sekä työvoima- että omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettava työttömyysetuus kuluttaa ansio- tai peruspäivärahan 500 päivää. Jos opinnot jatkuvat 500 päivän täyttymisen jälkeen, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Työttömyysetuuden lisäksi sinulle maksetaan ylläpitokorvausta 8 tai 16 euroa päivältä.


Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta. Koulutusvalinnan tekee työ- ja elinkeinotoimisto sekä koulutuksen järjestävä oppilaitos yhdessä.


Jos haluat hakea työttömänä omaehtoiseen koulutukseen, se tapahtuu oppilaitoksen normaalin käytännön mukaan. Opiskelijavalinnan tekee oppilaitos, johon hakeudut opiskelemaan. Omaehtoisen opiskelun ajalta voit saada työttömyysturvaa, jos

 • olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
 • olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä
 • sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve
 • opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa
 • opinnot ovat päätoimisia (5op tai 3ov/kk tai 25h/vko)


Koulutuksen aikana tukeen ei sovelleta tarveharkintaa, omavastuuaikaa eikä odotusaikaa. Myöskään karenssit eivät ole voimassa koulutusaikana.


Jos haet työvoimakoulutukseen työssäkäyntialueesi ulkopuolelle, voit hakea korvausta koulutukseen hakeutumisvaiheessa matka- ja muista ylläpitokustannuksista. Korvausta voit saada valintatilaisuuteen ja soveltuvuuskokeeseen menemiseen sekä koulutuksen alkaessa menomatkaan koulutuspaikkakunnalle.

Oppisopimuskoulutuksen tuet

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on voimassaoleva työsuhde. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työssä omalla työpaikalla ja ainoastaan teoriaopetus annetaan oppilaitoksessa. Työssäolojaksoilta työnantaja maksaa normaalin, työehtosopimuksen mukaisen palkan. Teoriajaksoilta työnantaja voi halutessaan maksaa palkkaa tai opiskelija voi hakea koulutuskorvausta oppisopimustoimistosta.

Aiheesta muualla

Kela

Työhallinto

Koulutusrahasto

Oppisopimuskoulutus

Koulutusnetissä tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH