Luokka:Oppiminen

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oppiminen

Oppimisella on monta määritelmää: Oppiminen on tietojen, taitojen ja kokemusten lisääntymistä niin, että ihmisen tietoisuudessa ja toiminnassa tapahtuu muutos. Oppiminen on aikaisempien kokemusten ja niiden merkitysten arviointia eli reflektointia. Oppiminen on ongelman ratkaisemista. Oppiminen on sisäisten mallien muodostamista, uuden tiedon yhdistämistä vanhoihin tietorakenteisiin.

Tärkeää on, miten yksilö kokee oman oppimisensa, minkälaisia merkityksiä hän antaa oppimiselle, minkälaisia tunteita se hänessä herättää.

Jokainen ihminen oppii tavallaan, eri tavalla eri tilanteissa – yhtä oikeaa tapaa oppia ei ole. Kouluttajan tehtävä on tukea yksilön oppimisprosessia ja luoda sille otollinen ympäristö ja olosuhteet. Tavoitteena on tunnistaa vaikeudet ja tukea vahvuuksia. Onnistumisen kokemukset kehittävät oppijan itsetuntoa ja auttavat häntä löytämään oman tapansa oppia.

Tästä luokasta löytyvät oppimiseen liittyvät artikkelit.

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH