Lukituki

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lukituki

Oletko havainnut opiskelijallasi keskittymisvaikeuksia, poissaoloja, tehtäväpalautusten toistuvaa viivästymistä, ryhmätilanteiden välttelyä, vaikeuksia tuottaa pientäkään kirjoitelmaa, vaikeuksia ymmärtää lukemaansa tai motivaatio-ongelmia: esimerkiksi opiskelu ei tunnu kiinnostavan?


Jos vastasit kyllä, opiskelijalla saattaa olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, joka ilmenee usein juuri edellä kuvattuina ongelmina. Tutkimusten mukaan noin 7-20 prosentilla aikuisopiskelijoista on ongelmia tällä alueella.


Mikä avuksi?

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus on selvitettävissä varsin helposti. Käytössä on ollut jo jonkin aikaa Niilo Mäki Instituutin kehittämä Lukemisen ja kirjoittamisen testistö. Testi ei vaadi suuria järjestelyjä eikä vie paljon aikaa.


Mitä hyötyä testistä?

Testi paljastaa lukemisen ja kirjoittamisen ongelman, jos sellainen opiskelijalla on. Testin tulos voi olla myös epäjohdonmukainen, jolloin testipalautteeseen liittyvä haastattelu saattaa paljastaa muun ongelman esimerkiksi epävakaan elämäntilanteen, joka voi ilmetä niin, että opiskelija ei ymmärrä lukemaansa vaikka testin muut osat menevät hyvin tai opiskelijalla on jokin muu esimerkiksi kuulemiseen tai näkemiseen liittyvä ongelma.


Mitä testin jälkeen?

Opiskelijalle voidaan anoa joissain tapauksissa lisäresurssia, jota ammatillinen opettaja voi hyödyntää koulutuksen sisällön suunnittelussa, opiskelijan erityisohjauksessa ym. Opiskelija voi halutessaan saada myös lisätukea vaikeuteensa esimerkiksi harjoitusmateriaalia, Minilexia-ohjelman vaikka kotikoneelleen tai opettajajohtoista ohjausta Lexia-ohjelmalla. Optiman Discendum -alustaa voidaan tarvittaessa myös hyödyntää.

Testi voi paljastaa muun ongelman opiskelijan elämässä ja silloin opiskelija voidaan ohjata muiden palveluiden piiriin.

Linkkejä

http://www.lukihero.fi/

http://www.tk-opisto.fi/

http://www.mbdliitto.net/

http://www.puheopisto.fi/

http://www.kuntoutussäätiö.fi/

http://www.kiipula.fi/

http://www.amiedu.net/

http://www.nmi.jyu.fi/

Aiheesta muualla

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH