Kotoutuminen

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan integroitumista uuteen yhteiskuntaan. Käytännössä kotoutuminen vaatii sellaisten tietojen ja taitojen hankkimista, joiden avulla maahanmuuttaja selviää Suomessa ja voi osallistua Työelämään ja yhteiskunnan toimintaan tasavertaisena jäsenenä. Kotoutumisesta on säädetty Suomessa laki.Jokaiselle Suomeen ei-työperäiselle maahanmuuttajalle laaditaan työ- ja elinkeintotoimistossa oma kotoutumissuunnitelmansa.kotoutumissuunnitelman lomake Tästä linkistä löydät tietoa kotoutumisesta eri kielillä. Infopankki

Kotoutumisen tavoitteet ovat kielen Oppiminen ,uuteen asuinmaahan ja sen tapoihin tutustuminen, Työllistyminen sekä oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen.

Kotoutuminen on yksilöllinen sopeutumisprosessi. Sopeutumisedellytykset voivat eri yksilöillä olla hyvin erilaiset. Maahanmuuttajan kotoutuminen edellyttää myös viranomaisten, työnantajien, kollegoiden, naapureiden ja opiskelukaverien tukea.

Uuteen maahan muuttaminen ja siellä uuden elämän aloittaminen asettavat haasteita ihmisen elämään. Kaikki Suomeen muuttavat tarvitsevat opastusta suomalaiseen yhteiskuntaan asettumisen tueksi. Maahanmuuttajien kotouttamisesta annettu puitelaki (kotouttamislaki) tuli voimaan 1.5.1999. Uuteen kotimaahan sitoutuminen ja sen yhteiskunnan rakenteiden tunteminen vaativat maan kielen oppimista. Kotouttamislain puitteissa järjestetään Suomeen muuttaville, ei-työperustaisille maahanmuuttajille, keskimäärin 40 opintoviikon mittaista kotoutumiskoulutusta.

Kotoutumiskoulutuksien toteuttamisessa noudatetaan Opetushallituksen vuonna 2007 antamaa suositusta aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta Opetushallitus: aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Sisällöllisesti kotoutumiskoulutuksen aihealueina ovat suomen kielen opintojen lisäksi arjen taidot, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus, opiskelu- ja työelämätaidot sekä mahdolliset valinnaiset opinnot. Ohjaus kulkee mukana näissä kaikissa osioissa kattaen näin koko kotoutumiskoulutuksen. Ohjaus nähdään keskeisenä osana kotoutumisen onnistumista, se nähdään molemminpuoliseen kunnioitukseen ja ammatilliseen pohjautuvana vuorovaikutuksena.

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH