Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkintosuorituksista ja vapaavalintaisesta tutkintosuorituksesta.

Pakolliset tutkintosuoritukset ovat:
1. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SUUNNITTELU
2. TOIMINNAN TOTEUTUS JA SEURANTA
3. TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN

Vapaavalintainen tutkintosuoritus on:
4. YRITTÄJYYS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toiminnan arviointi ja suunnittelu
(1. tutkintosuoritus)

Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen I

Talousjohtaminen I

 • taloudellisten tunnuslukujen tulkitseminen ja hyödyntäminen
 • oman yksikön budjetin toteutuksen suunnittelu

Tuotevalikoimajohtaminen I

 • tuotevalikoiman määrittäminen
 • logistisen prosessin hallitseminen

Markkinointi I

 • yksikössä toteutettavan markkinoinnin suunnittelu
 • henkilöstön mukaan ottaminen markkinoinnin suunnitteluun

Henkilöstöjohtaminen I

 • henkilöstömäärän suunnittelu
 • henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittämisen suunnittelu

Esimiestyö I

 • esimiesroolin täsmentäminen
 • päivittäisjohtamisen suunnittelu
 • oman johtajuuden pohtiminen

Kehittäminen ja projektinhallinta

 • kehittämishankkeen suunnittelu
 • kehittämishankkeen toteuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toiminnan toteutus ja seuranta
(2. tutkintosuoritus)

Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen II

 • oman yksikön toiminnan johtaminen ja seuranta
 • liiketoiminnan johtaminen
 • liiketoimintasuunnitelman toteutuksen johtaminen ja seuranta

Talousjohtaminen II

 • yksikön toiminnan taloudellisuuden ohjaus ja seuranta
 • yksikön toiminnan taloudellisuuden kehittäminen

Tuotevalikoimajohtaminen II

 • tuotevalikoiman johtaminen
 • logistisen prosessin johtaminen

Markkinointi II

 • yksikössä toteutettavan markkinoinnin johtaminen
 • henkilöstön mukaan ottaminen markkinoinnin toteutukseen
 • asiakasmarkkinoinnin johtaminen

Henkilöstöjohtaminen II

 • työnantajan vastuiden ja velvollisuuksien tunteminen
 • henkilöstömäärän toteutumisen seuranta
 • henkilöstön osaamisen kehittämisen johtaminen

Esimiestyö II

 • esimiesroolin täsmentäminen
 • päivittäisjohtaminen
 • oman johtajuuden kehittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Työssäoppimisen ohjaaminen
(3. tutkintosuoritus)

Työssäoppiminen

 • työtehtävän tai tutkinnon vaatiman osaamisen tunnistaminen
 • nykyisen osaamisen tunnistaminen
 • oppimistarpeen tunnistaminen
 • erilaisten työssäoppimisprosessien organisointi

Näyttötutkintoarvioijan koulutus

 • työssäoppimisen ohjaajana toimiminen
 • työssäoppimisen arvioiminen
 • näyttötutkinnon arvioiminen
 • oman suunnittelu-, ohjaus- ja koulutustaitojen kehittäminen
 • oppimiseen liittyvän tiedon hankinta, hallinta ja välittäminen
Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH