Kaksikulttuurinen

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sosiodynaamisen Sosiodynaamisen ohjauksen isä,Vance Peavy, puhuu kaksikulttuurisesta ohjauksesta monikulttuurisuuden sijaan. Hänen mukaansa ohjaus tapahtuu aina jossakin kulttuurisessa kontekstissa. Hän puhuukin kaksikulttuurisesta ohjauksesta silloin, kun ohjaaja ja ohjattava tulevat eri kulttuureista. Käsite kaksikulttuurinen viittaa kykyyn suunnistaa kahdessa kulttuurissa. Hänen mukaansa on harhaanjohtavaa puhua monikulttuurisesta ohjauksesta, koska ”tähän sisältyy konnotaatio, että olisi olemassa yleisiä taitoja, jotka hallitsemalla voi ohjata kaikkien kulttuurien jäseniä, eli että olisi olemassa jonkinlainen yleinen ratkaisu kulttuurien moninaisuuden aiheuttamiin ongelmiin.” Hän myös peräänkuuluttaa kulttuurista empatiaa: ”ohjaajan pitää vähintäänkin tuntea asiakkaittensa kulttuuriin kuuluvia pukeutumista, ruokailua, seremonioita ja rituaaleja, perheeseen ja sukupuoleen liittyviä tapoja sekä työskentelytottumuksia koskevia perusoletuksia.”

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH