Henkilökohtaistamissuunnitelma

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L631/1998) sekä Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräykseen (43/011/2006).

Koutsi -projektissa kuvattiin henkilökohtaistamista ja ohjausta Prosessikaaviolla.

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen tehdään kolmessa vaiheessa seuraavasti:


Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet. Lähtötilannetta kartoitettaessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi www.osaan.fi-sivustoa
 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen
 • hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen ja ohjataan tarvittaessa suoraan tutkintotilaisuuteen
 • ohjauksen ja tuen tarve

Tutkinnon suorittaminen

 • päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta
 • suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa tutkintosuoritusten järjestelyt
 • neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin

Dokumentointi

 • Henkilökohtaistamissuunnitelma

Tiedosto:Henkilokohtaistamissuunnitelma.pdf


Lähde: http://www.oph.fi

AmmattiWiki opintoja suunnittelevalle

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH