Ammattitutkinto

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

[muokkaa] Ammattitutkinto

Ammattitutkinossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito.

Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. alan ammattitutkinnosta. 

Ammattitukinnon suoritettuasi voit jatkaa työskentelyä työelämässä tai jatkaa opintoja esim. ammattikorkeakoulussa. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitukinto yhdistettynä alle 120 ov:n perustutkintoon tai kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaavalla alalla anta ylseisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.  

Ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Ammattitutkinnon suorittaja voi osallistua valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa ammattitutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee yksilöllisen etenemisväylän, aiempien opintojen ja mahdollisen työkokemuksen mukaan.  

Esimerkkejä ammattitutkinnoista ja ammattinimikkeistä, joihin ne valmistavat:


Lähde: Näyttötutkinto-opas, Opetushallitus, 2007

Lähde: http://www.oph.fi

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH