AmmattiWiki opintoja suunnittelevalle

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Sisällysluettelo

Suunnitteletko ammatillisia opintoja?

Mietitkö, mitä tekisit isona, mikä voisi olla sinulle sopiva ammatti tai missä voisit opiskella unelma-ammattiisi? Mikä voisi olla sinulle soveltuva ala tai mikä ala työllistää tulevaisuudessa. Ammatinvalinta tai alan vaihto ei välttämättä ole yksinkertainen juttu varsinkin, jos olet aikuinen, jolla ehkä on jo koulutusta ja pitkä työura takana. Uuteen koulutukseen ja ammattiin hakeutuessaan täytyy ottaa huomioon monia eri asioita.

Tärkein lähtökohta on tietysti oma kiinnostus, "mitä minä haluaisin tehdä". Sen jälkeen kannattaa selvittää realiteetit. Eri ammateissa vaaditaan eri asioita ja kaikki eivät sovellu kaikille aloille. Toinen tärkeä seikka on miettiä omaa elämäntilannettaan: pystynkö panostamaan opintoihin juuri nyt ja minkä verran aikaa voin käyttää. Mikä koulutusmuoto sopii minun tilanteeseeni?

Ratkaisevaa koulutusmuodon valinnassa voi olla myös opintojen rahoituksen järjestyminen. Koulutusmuoto, oma työtilanne sekä työ- ja koulutushistoria vaikuttavat siihen, minkälaista rahoitusta on mahdollista saada. Jos opintojen aikainen taloudellinen tilanne huolestuttaa, kannattaa omat rahoitusmahdollisuudet selvittää jo ennen koulutuksen aloittamista.

On täysin mahdollista, että olet aina halunnut toimia tietyssä ammatissa. Tämä saattaa olla jäänyt vain haaveeksi. Muista, että haaveetkin on joskus mahdollista muuttaa todeksi. Voit tehdä suunnitelman siitä, miten toteuttaisit haaveesi. Voit pilkkoa tavoitteesi pienempiin osiin. Kirjaa ylös, missä tarvitset apua.  Voit myös tarkastella itseäsi oppijana SWOT-analyysin avulla.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Tietoa ammateista ja koulutumahdollisuuksista voi käydä kysymässä mm. työ- ja elinkeinotoimistojen koulutus- ja ammattitietopalvelusta. Myös oppilaitosten opinto-ohjaajat ja opinto- tai koulutussihteereiltä kannattaa kysyä itseä kiinnostavista koulutuksista.  Aikuiskoulutuksella on monenlaisia tavoitteita, jotka tukevat työelämässä pärjäämistä.

Itsenäiselle etsijälle netti tarjoaa runsaasti tietolähteitä. Erilaisilla ammatinvalintasivustoilla voi tutustua ammattialojen kuvauksiin ja lukea eri alojen ammattilaisten haastatteluja sekä uratarinoita työelämään sijoittumisesta. Netistä löytyy myös eri alojen ammattilaisten videoituja uratarinoita. Katso lisää: Ammattinetti.fi, Ammattilaiset.fi

Netissä on runsaasti erilaisia ammatinvalintatestejä. Ne voivat olla apuna sinulle soveltuvan ammatin löytämisessä. Erilaisten ammatinvalinta- ja urasuunnittelutestien avulla voi itsenäisesti arvioida omia kiinnostuksiaan ja tavoitteitaan sekä soveltuvuuttaan jollekin tietylle alalle.

Henkilökohtaista apua pohdintoihin saa TE-toimistojen ammatinvalinnanohjaajilta. Ammatinvalinnanohjauksessa selvitetään keskustelun, testien, työkokeilun ym. avulla ammatinvalintaan ja alalle soveltuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Uraohjausta voi saada myös erilaisissa valmentavissa koulutuksissa.

Kun oma Ammattiala on löytynyt ja tarvitaan tietoa siitä, missä ja miten ammattiin voi opiskella kannattaa kurkistaa Koulutusnettiin. Sieltä löytyy tietoa koulutusmahdollisuuksista ja alkamassa olevista koulutuksista. Omaa osaamistaan suhteessa eri ammatteihin ja näyttötutkintoihin voi arvioida osaan.fi -sivustolla. Sieltä löytyy myös ammatillisten näyttötutkintojen tutkintokuvaukset.

Ammatillisessa tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa suoritetaan ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat suorittaa oman alansa ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkinto suoritetaan näyttötututkintona ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tai oppisopimuksella. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona myös kuka hyvänsä, joka on hankkinut työssään vastaavan ammattitaidon.

Henkilökohtaistaminen ja ohjaus

Ammatillisessa aikuiskoulutuluksessa opiskelijoille tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka avulla pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan opiskelijan aiempi osaaminen. Koulutuksen sisältö ja kesto määriteltellään henkilökohtaistamisen kautta ja siinä otetaan huomioon elämäntilanne, aikaisemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet. Lisäksi valitaan opiskelijalle soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet.

Esimerkki Porin seudulla toimivasta ohjauspalvelusta, kts. Neuvokas palvelut

Aikuisena opiskelemaan

Olemme elämämme varrella omaksuneet erilaisia tapoja opiskella. Jotkut tavoista ja tottumuksista ovat hyviä ja edesauttavat oppimista, toiset taas saattavat haitata oppimista.

Jokainen oppii omalla tavallaan. Opiskelujen alussa onkin hyvä tarkastella omia opiskelutapojaan ja taipumuksiaan. 

Oppiminen on tehokkainta hyvin jaksotettuna. Opiskeluympäristökin voi edesauttaa tai haitata opiskelua - valitse siis mahdollisuuksien mukaan itsellesi sopiva.

Jos opiskelu ja oppiminen on tuottanut aiemmin vaikeuksia kannattaa selvittää mistä se johtuu ja mitä asialle voi tehdä. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä: tutkimusten mukaan noin 20 prosentilla ihmisistä on jonkilaisia oppimisen vaikeuksia. Oppilaitokset tarjoavat opiskelijoilleen erilaisia tukipalveluja. Henkilökohtaistamisen kautta tukipalvelut voidaan ottaa käyttöön, jos opiskelijalla havaitaan erityisiä vaikeuksia oppimisessa. Netistä löytyy sivustoja kuten Luki-Luukas, joiden avulla voi harjoittaa lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Matematiikkaharjoituksilla voi treenata laskutaitoaan esimerkiksi soveltuvuustestejä varten.

Tiedätkö, minkälainen on oma oppimistyylisi? Opitko parhaiten näkemällä, kuulemalla vai tekemällä? Saamme tietoa ulkomaailmasta aistiemme avulla. Aistit ovat yhteydessä myös ajatteluumme, mieleenpainamiseen ja tiedon prosessointiin.

Opintojen rahoittaminen

Opintojen rahoitus riippuu siitä, mikä on elämäntilanteesi koulutukseen lähtiessäsi ja siitä, mitä lähdet opiskelemaan. Työttömänä opiskeluun on omat tukimuotonsa ja omaehtoiseen opiskeluun omansa.

Aiheesta muualla

Opiskelun tuki ja opiskelutaidot

Tietoa ja tukea aikuisten oppimisvaikeuksiin

Opintojen rahoitus

Tietoa ammateista

Ammatinvalintatesti

Luki-Luukas

Oppimistyylit

Näköaloja työuran muutostilanteisiin

Koulutus- ja ammattitietopalvelu

Asiaa ammateista

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH