Ammatti

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ammatti on yleisesti hyväksytty nimike sille tehtäväkokonaisuudelle, jota tietyn työntekijäryhmän edustajien odotetaan suorittavan. Ammatti edellyttää sille ominaista osaamista, asennetta ja ammatillista etiikkaa. Usein ammattitaitovaatimukset voidaan esittää tarkasti kuten on tutkintoammattien kohdalla. Työammatilla tarkoitetaan sellaista tehtäväkokonaisuutta, joka on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi työelämässä, mutta johon ei vaadita mitään määrättyä tutkintoa. Ammatin vaatiman osaamisen voi hankkia työssä oppimalla ja/tai koulutuksen tai vaikkapa harrastuksen avulla. Aikuisille tarkoitetuissa näyttötutkinnoissa eri tavoilla hankittu osaaminen voidaan hyväksyä samanarvoisena ja tunnustaa se virallisena ammatillisena tutkintona.

Ammatillinen ura muodostuu henkilökohtaisesta työhistoriasta, joka näyttäytyy yksilölle itselleen uratarinana. Toisille ura on nousujohteinen kehitystarina, jossa tehtävien vaatimustaso ja ammatillinen arvostus kasvaa. Toisille ura taas voi olla erilaisten mielenkiintoisten tehtävien kokonaisuus ilman ajatusta yhdestä ja samasta kehityspolusta. Yhä useammin yksilön ura ei muodostu yhden ammatin varaan. Eri elämänvaiheissa joko ulkoisten tekijöiden vaatimuksesta tai omasta halusta on tarve vaihtaa ammattia.

Työntekijältä edellytetään enemmän kuin ennen kykyä arvioida omaa ammatillista osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämistarpeita. Työnhakijana on osattava kertoa omasta osaamisestaan työnantajalle. Oman osaamisen markkinointi on osa ammatillista osaamista, jota tarvitaan alati muuttuvilla työmarkkinoilla. CV eli ansioluettelo on tapa esittää oma työ- ja koulutushistoria sekä oma ammatillinen osaaminen lyhyessä kirjallisessa muodossa.

Professio on yleisesti vahvan ja arvostetun aseman eli statuksen saavuttanut ammatti. Esimerkkejä professioista ovat esim. lääkärin ja juristin ammatit.


Lisää aiheesta:

Tietoa eri ammateista ja niiden vaatimuksista saat Ammattinetti-sivustolta.


AmmattiWiki opintoja suunnittelevalle

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH