Aikuisten oppimisvaikeudet

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tiedetään, että lapsilla ja nuorilla on paljon erilaisia oppimisvaikeuksia. Jo päiväkodeissa puhutaan erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativista lapsista, perusopetuksessa useat lapset tarvitsevat oppimisensa tueksi erityisopetusta ja ilmiö on tuttu myös toisen asteen koulutuksessa.

Mutta mitä tapahtuu, kun lapsi kasvaa ja nuori kehittyy - miten käy oppimisvaikeuksien?

On esitetty, että lähes viidesosalla suomalaisista on oppimisvaikeuksia, jotka vaikuttavat oppimisen ja opiskelun arkeen. Tähän joukkoon kuuluu myös suuri joukko aikuisia. Sen lisäksi, että aikuisella on erityinen, yksilöllinen oppimisvaikeutensa, vaikuttaa hänen oppimismahdollisuuksiinsa myös se, minkälaisia hänen aiemmat oppimiskokemuksensa ovat olleet sekä se, minkälaiset puitteet Aikuiskoulutuksessa hänen oppimiselleen on luotu.

Aikuisten oppimisvaikeudet voivat näkyä seuraavasti:

  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
  • matematiikan oppimisvaikeudet
  • mielenterveysongelmat ja Oppiminen
  • aikuisopiskelijan Itsetunto ja oppiminen.

Kaikki nämä vaikeuttavat oppimisprosessia ja vaikeudet saattavat näkyä esim. oppimisen hitautena, lyhytkestoisena keskittymisenä, opettajan kanssa erilaisina tilannetulkintoina ja käyttäytymisen ongelmina. Toisaalta oppimisen vaikeudet saattavat näkyä myös sinnikkyytenä, opiskelijan luovina ratkaisuina ja päämäärätietoisuutena. - Aikuiset, joilla on oppimisvaikeuksia, sanovat itse, että tärkeintä on oppijan itsetunnon tukeminen opiskelun arjessa. Aikuisen elämässä on myös muita tilanteita, jotka saattavat estää oppimista. Tällaisia ovat esim. mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja aikuisen sosiaalinen tilanne. - Tärkeää on kuitenkin muistaa, että jokaisen oppimisvaikeuksisen oppimisprosessi on yksilöllinen ja siksi myös ratkaisut ja opiskelijan oppimista tukeva toiminta perustuvat henkilökohtaisuuteen ja yksilöllisyyteen.

Hanna Ilola, erityisopettaja, Kiipulan aikuiskoulutuskeskus - OPPIVA-projektin projektipäällikkö


Internetsivusto aikuisten oppimisvaikeuksiin

Internetistä löytyy hyvää tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista. Opi Oppimaansivustolta löytyy esimerkiksi työkirja joka auttaa sinua opiskeluissasi.

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH